Almindelig Hæg

"VækstVækstform Opret træ eller stor busk med en til flere stammer og opret, oval krone. Hæg blive mellem 4 og 8 meter højt, dog maksimalt 10 m.Vækstkraft Kraftigt voksende, med dybdegående hovedrødder. Siderødderne er tæt forgrenede og når langt ud.