Alnus glutinosa 'Imperialis' alletræ, stammeomkreds 20-25 cm. Med klump

fligbladet rød-el Alnus Glutinosa 'Imperialis' alletræ, stammeomkreds 20-25 cm. Med klump