Blærespiræa 'Dart's Gold'

Middelstor til stor, velforgrenet prydbusk.