Blærespiræa 'Diabolo'

Middelstor til stor, velforgrenet prydbusk.