Blodribs 'King Edward VII'

Middelstor busk med opret vækstform og lappede friskgrønne blade i vækstsæsonen, senere gule høstfarver. Løvfældende.I perioden ultimo marts til medio april ses overhængende klaser af klart røde blomster.Blomsterstandene kan blive op til 10 cm lange på pl