Engblomster Dækker 15 m2

Blomsterblanding af engblomster. Det er et mix af et- og flerårige klassiske engblomster.Blanding bidrager selv på et lille område til den biologiske mangfoldighed, og du fremmer nytteinsekter, bestøvere og smukke sommerfugle. Bland gerne frøene med sand