Glansbladet Hæg Solitær busk 150-200 cm. – med klump

Hurtigtvoksende 10-20 m højt, ret smalkronet. Læderagtigt. Sent løvspring, gul høstfarve. Hvid, lange hængende blomsterklaser i juni. Mørke purpurrøde bær. Trives i sol – halvskygge. Trives under næsten alle forhold. Planten er meget tørketålende. Velegne