Glansbladet Hæg

Hurtigtvoksende 10-20 m højt, ret smalkronet.