Håret Torskemund

Planten bliver typisk omkring 5 – 10 cm høj og 20 – 40 cm bred.