Klitkambunke Potte 2 liter.

Lyskrav: sol Farve: blågrønt løv Højde: 15/35 cm. Blomstringsmåned: 6-7 Antal pr. m2.: 9 Koeleria glauca Potte 2 liter.