Kristtorn Med klump,- 150-175 cm.

Bladene på denne plante er mørkegrønne og hvælvede.Bliver under normale forhold omkring 1000 – 1500 cm høj og 400 – 600 cm bred. Planten er middeltvoksende. Er velegnet i kegleformede beplantninger, placeres i sol / skygge. Kræver mellem gødning og er ful