Krybende Dværgmispel

"Krybende Dværgmispel AnvendelsePlantes som bunddække eller busketter. Kan også plantes i små grupper eller krukker.Der plantes 8-12 planter pr. m2.BlomsterBlomstrer rigt små hvide blomster i maj/juni.Det er en en god bi-plante, da blomsterne produce