Krybende Dværgmispel

"Krybende Dværgmispel AnvendelsePlantes som bunddække eller busketter.