Rødel Stammehøjde ca. 220-240cm. + krone,- omkreds 20-25 cm. med klump.

"Beskrivelse:Her får du et flerstammettræ der på sigt kan blive 15-20 meter højt.Den egner sig godt i beplantninger hvor der er meget fugtigt, herunder ved søer/ moser og enge med højt grundvandTræet er løvfældende, kraftigtvoksende og væksten er keg