Sandhjælme 10 cm potte

Sandhjælme Vækstforhold: Lys vokseplads, gerne i veldrænet jord. Smalle, grågrønne blade, over hvilke aksene hæver sig.Kraftigt udløberdannende og kan hvor den trives danne store kolonier. Salttolerant og derfor velegnet i kystnære områder, eller hvor der