Spiraea Japonica 'Albiflora'

AnvendelseMellemhøj, løvfældende busk.