Stilkeg

"Stilkeg (hjemmehørende art) Vækstform:Stort træ med langsom vækst.