Svovlsur ammoniak NPK 21-0-0

Plastspand a 5 kgRen kvælstofgødning, der er velegnet til surbundsplanter som rhododendron og azalea samt til tomater, kartofler m.fl. og på særligt kalkrige jorder.Svovlsur ammoniak reducerer reaktionstallet i jorden. Reaktionstallet er vigtigt for, at p