Syringa microphylla 'Bloomerang Pink Perfume'

"Dværgsyren 'Bloomerang Pink Perfume' VækstformLille til mellemstor busk med langsom vækst. Velforgrenet rund til ægformet krone, som ung dog noget opret.Tåler beskæring med hækkesaks og kan formklippes om ønsket, hvorfor planten også er egne