Ungarsk Eg Heister 175-200 cm. Med potte

Quercus frainetto Heister 175-200 cm. Med potte